Witamy na stronach Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego!


Gdański Rocznik Ewangelicki (GRE) jest czasopismem naukowym, wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. Posiada numer ISSN 1898-1127.

GRE znajduje sie na Liście Czasopism Punktowanych MNiSW - Lista B. GRE otrzymał za rok 2015 - punktów 8.

Wersję pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

GRE to następca rocznika Diaspora, wydawanego przez Diecezję Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2007 w środowisku naukowym trójmiejskich ewangelików powstała idea wydawania czasopisma o profilu historyczno-teologicznym.
Powołano wówczas do życia Kolegium Redakcyjne, które nadało profil Rocznikowi i zaprosiło do współpracy uznanych historyków i teologów z całej Polski a zwłaszcza związanych z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
W roku 2011 nastąpiła zmiana w zespole redagującym GRE, w miejsce Kolegium powołano do życia Radę Naukową oraz Redakcję. Na czele Redakcji stanął ks. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią archiwalnych Roczników, które w pełnej wersji dostępne są w dziale: Numery archiwalne, zapisane w formacie pdf.

Spis treści numeru bieżącego mogą Państwo przeczytać w dziale: Numer bieżący. Abstrakty artykułów w języku angielskim oraz pełna treść artykułów z bieżącego numeru są dostępne w bazach danych CEEOL oraz CEJSH. Zasady recenzowania i lista recenzntów dostępne są w dziale Recenzenci.

Serdecznie zapraszamy do lektury. Zapraszamy do współpracy!