Skład Redakcji:

bp Marcin Hintz - redaktor naczelny
Astrid Gotowt - sekretarz redakcji
Marta Borzych
Maria Drapella
Iwona Hintz
Redaktor tematyczny (dział: Historia) - Tadeusz Stegner
Redaktor języka angielskiego – Bolesław Borzycki