Skład Redakcji:

bp Marcin Hintz - redaktor naczelny

Astrid Gotowt - sekretarz redakcji

Marta Borzych

Maria Drapella

Iwona Hintz

Maria Urbańska-Bożek

Krzysztof Maria Różański


Redaktor tematyczny (dział: Historia) - Tadeusz Stegner


Redaktor języka angielskiego - Bolesław Borzycki