Najnowsze informacje "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego"


W grudniu 2015 r. ukazał się nowy numer "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego" na rok 2015, Vol. IX. Numer jest do bezpłatnego nabycia w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsbruskikej w Sopocie, ul. Kościuszki 51.

Pełna treść artykułów z bieżącego numeru (Vol. IX, 2015) już wkrótce będzie dostępna nieodpłatnie w renomowanej bazie tekstów naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych: The Central and Eastern European Online Library (CEEOL): ceeol.com.

Redakcja informuje, że Gdański Rocznik Ewangelicki GRE otrzymał na liście prowadzonej przez MNISW (Lista B) za rok 2012 – 1 punkt, za 2013 oraz 2014 – 5 i za rok 2015 – 8 punktów.

Informujemy, że GRE pozytywnie przeszło proces ewaluacji Index Copernicus Journals Master List 2012, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5,02 pkt. Za rok 2013 przyznano czasopimu 4,66 pkt. , za rok 2015 -5,75 (wartość znormalizowana) lub wg nowo wprowadzonej punktacji - 53,62.

Od roku 2012 uzupełniono i umiędzynarodowiono skład Rady Naukowej czasopisma, który stanowią obecnie: ks. prof. Heinrich Assel - Uniwersytet w Greifswaldzie, dr Jerzy Domasłowski – UAM, ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz – ChAT, prof. Jan Iluk – UG, dr hab. Jarosław Kłaczkow – UMK, prof. Bogumił B. J. Linde – UG, prof. Janusz Małłek – UMK oraz prof. Tadeusz Stegner – UG.

W roku 2015 kolejnym członkiem Rady Naukowej został Paweł Leszczyński, prof. PWSZ Gorzów Wielkopolski.


Redakcja pracuje w następującym składzie:
bp Marcin Hintz – redaktor naczelny,
Astrid Gotowt - sekretarz,
Maria Drapella,
Iwona Hintz
Redaktor działu Historia – Tadeusz Stegner
Redaktor języka angielskiego – dr Bolesław Borzycki

Recenzentami stałymi Rocznika są obecnie: ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki oraz prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski z UMK.

Egzemplarze archiwalne Rocznika za rok 2012 oraz 2014 są również do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.

Począwszy od stycznia 2012 roku Gdański Rocznik Ewangelicki jest dostępny w międzynarodowej bazie danych CEJSH - THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. Jest to baza danych prowadzona wspólnie przez Polską Akademię Nauk (PAN), Akademię Nauk Republiki Czeskiej, Słowacką Akademię Nauk i Węgierską Akademię Nauk.
Jej celem jest udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców treści streszczeń artykułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych przez ośrodki naukowe w Europie Środkowej. Abstrakty angielskie artykułów

Od lutego 2012 abstrakty i polskie teksty artykułów GRE począwszy od numeru Vol. 5 (2011) zamieszczone są również w bazie danych Central and Eastern European Online Library - CEEOL. Zapraszamy na stronę http://www.ceeol.com.

W roku 2015 odbyły się dwa zebrania Rady Naukowej i Redakcji GRE. Uzupełniono skład obu gremiów.


Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma poprzez internetowe bazy danych. Egzemplarze GRE można zamówić w Parafii ewangelickiej w Sopocie. Zapraszamy do współpracy!